Gypsteelin ergonomisuus ja ekologisuus vakuuttavat

Gypsteel 10 vuotta

Ergonominen teräsranka Gypsteel vakuuttaa myös ekologisuudellaan

10 vuotta markkinoilla ollut Gypsteel on tavallisia teräsrankoja kevyempää ja nopeampaa asentaa. Ne valmistetaan Aulis Lundell Oy:n Lohjan-tehtaalla Hadley Groupin patentoimalla UltraSTEEL® -tekniikalla, jossa sinkityn teräsohutlevyn tehollista paksuutta kasvatetaan ja lujitetaan venyttämällä terästä tasaisesti.

- Vahvistaminen vaikuttaa ruuvattavuuteen, mikä tekee Gypsteelistä markkinoiden asentajaystävällisimmän profiilivaihtoehdon käytettäessä myös raskaampia ja lujempia levyjä, kertoo Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell.

Kustannustehokkuutta arvostetaan

Ammattilaiset arvostavat Gypsteeliä. Tämä kävi ilmi Aulis Lundell Oy:n ja Gyprocin keväällä 2019 tekemästä kyselystä, jossa rakennusalan ammattilaisilta kysyttiin mielipiteitä ja kokemuksia Gypsteel-rangasta.  Mielipidettä kysyttiin mm. Työterveyslaitoksen ergonomiatutkimuksen tuloksista, joiden mukaan  eri kehonosien kuormittuminen alenee 3-14 prosenttia käytettäessä Gypsteel-rankaa perinteisen teräsrangan sijasta.

Gypsteel-kyselyssä kokemuksistaan kertoivat ammattilaiset, joista suurin osa (yli 70%) oli ollut tekemisisää ergonomisen teräsrangan kanssa jo lähes sen syntymästä asti, eli vuodesta 2009.

Kyselyyn vastaajien toimenkuvat hajaantuivat tasaisesti hankinta-, suunnittelu-, asennus- ja johtamistöihin. Tämä osoittaa, että Gypsteel on tuttu tuote kaikille rakentamisen ammattilaisille, ja vastausten uskottavuusarvo on hyvä. 

Gypsteelin matka

Työergonomiasta esiin nousi kaksi seikkaa ylitse muiden. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi ergonomiaominaisuudeksi nousi selän kuormituksen keveneminen 14% perinteiseen teräsrankaan verrattuna. Myös se, että Gypsteeliä käytettäessä käsivarren kuormitus kevenee 7%, nousi vastauksissa tärkeäksi.

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tärkein kustannustehokkuus saadaan siitä, että Gypsteel-ranka säästää 2 metrin väliseinän rakennusaikaa 26% verrattuna puisiin rankoihin. Myös Gypsteel-rangan keveys nostettiin vastauksissa tärkeäksi - Gypsteel on 60% kevyempää kuin puuranka. 

Eniten Gypsteelissä arvostetaankin juuri kustannustehokkuutta, eli sitä, että kevyt ranka säästää rakennusaikaa ja voidaan kierrättää sataprosenttisesti. Kustannustehokkuuden jälkeen seuraavaksi tärkeimpänä ammattilaiset arvostavat Gypsteelin teknisiä ominaisuuksia, eli rangan lujaa ja mittatarkkaa rakennetta ja teräksen pitkäaikaiskestävyyttä (mm. palamattomuutta ja lahoamattomuutta). Myös Gypsteelin järjestemätehokkuus eli tutkitusti testattu laatu luotettavalta valmistajalta, ja työergonomia eli markkinoiden asentajaystävällisin ranka, saivat mainintoja.

Muutamia kommentteja Gypsteelistä:

 • Tuote toimii, on tunnistettava, pintarakenne "ohjaa" sopivasti ruuvia.
 • Kiitos hyvästä tuotteesta
 • Siihen löytyy hyvää suunnittelua auttavaa materiaalia
 • Hienoa kehitystyötä! 
 • Hienoa että Suomesta saa Suomessa valmistettua Gypsteel-rankaa!
 • Huipputuote

Kehitysehdotuksia ja asioita, joihin toivottiin kiinnitettävän huomiota tulevaisuudessa:

 • Äänieristykseen
 • Tuottaa selkeää materiaalia suunnittelua varten
 • Hiilijalanjäljen pienentäminen edelleen
 • Edelläkäymiseen
 • Erilaisiin vaihtoehtoratkaisuihin (verrattuna perinteisiin tapoihin)
 • Kilpailukykyseen hinnoitteluun jatkossakin

 

Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisten joukossa Liunen tuoteuutuuksista, tarjouksista ja tapahtumista.