Tuotteiden laatu on takuulla kunnossa

WEBER SERPOVENT-JULKISIVUJÄRJESTELMÄ JA TAKUULLA LAADUKAS ELÄMÄTÖN TERÄSRANKA

Vaadi laatua - rakenna takuulla kestävää

Rakennusalalla jos missään on hyvin tärkeää voida luottaa siihen, että tuote on laadukas ja turvallinen. Se, että rakennusmateriaalilla on CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus eli DoP, on takuu siitä, että tuote on läpäissyt laatutestit ja rakentaminen on todistetusti turvallista. Valitettavasti markkinoilla on joskus myös tuotteita, joilla ei näitä laadun takuita ole.


Muistilista laadukkaan rakennustuotteen valintaan:

  • Vertaile

  • Varmista, että tuotteella on CE-merkintä, suoritustasoilmoitus DoP ja ympäristöseloste (EPD)

  • Vaadi todistukset ja varmista DoP:ista, että kantavilla teräsrakenteilla on aina kolmannen osapuolen hyväksyntä

  • Tarkista referenssit


Laatuun vaikuttaa moni tekijä

Alakattorakenteiden laatukriteerit ovat tiukat - ja hyvä niin

Rakentajan velvollisuus on varmistua siitä, että rakennustuote on ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voi käyttää aiotussa rakennuskohteessa. Rakentamisen laatuun vaikuttavat urakoitsijoiden lisäksi hankkeen lukuisat eri osapuolet, kuten viranomaiset, tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat sekä rakennuksen ylläpitäjät.

Jos rakentaisessa syntyy virheitä, niiden syitä saattaa olla monia. Virheitä voi syntyä mm. tilaajan puutteellisten lähtötietojen seurauksena, vääristä materiaalivalinnoista tai alhaisimman hinnan priorisoinnista osaamisen kustannuksella. Hyvän laadun perustana ovat riittävä ammattiosaaminen, edellytysten luominen laadun tuottamiselle sekä tahto tehdä laadukkaasti. Lisää rakentamisen laadusta esimerkiksi Rakennusteollisuuden nettisivuilla.

Teräs on materiaalina mielenkiintoinen: kevyt, luja ja ikuinen. Useimmista materiaaleista poiketen teräksen laatua ja vahvuutta voidaan parantaa kierrätyksen yhteydessä. Tästä syystä teräs on ekologisesti kestävä materiaali. Teräsrakentaminen on myös hyvin monipuolista. Järjestelmät ja tekniikat sopivat rakenteisiin kerrostaloissa, liiketiloissa ja julkisissa rakennuksissa sekä omakotitaloissa. 

Kun rakennetaan teräksestä, valitulla rakennustuotteella on todella suuri merkitys lopputulokseen. Kestävä ja laadukas lopputulos on mahdollista vain, kun tuote on laadukas, ja laadun varmistaa helpoiten, kun valitsee tuotteen jolla on asetusten mukaiset CE -merkinnät ja suoritustasoilmoitukset.

CE-merkitty Gypsteel-teräsranka

Suoritustasoilmoitus DoP 

Rakennustuoteasetuksen (Construction Product Regulation, CPR) mukaiset Suoritustasoilmoitukset (Declarations of Performance, DoP) ovat ainoa mahdollinen tapa ilmoittaa rakennustuotteen ominaisuuksien arvot ja luokat.  Suoritustasoilmoitus on edellytys sille, että tuotteeseen voi kiinnittää CE-merkinnän. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. Suoritustasoilmoituksessa on ilmoitettava kaikki ne tuotteen ominaisuuksien arvot, joita tarvitaan kansallisten viranomaissäädösten täyttämiseen.

CE-merkintä

CE-merkintä

Tuotteen valmistaja kiinnittää CE-merkinnän itse rakennustuotteeseen tai pakkaukseen sen jälkeen, kun suoritustasoilmoitus on laadittu. Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen valmistaja vakuuttaa tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Viranomaiset valvovat markkinoita ja pyrkivät varmistamaan, että CE-merkintää ei käytetä väärin. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) valvoo sekä kaikkia Suomessa markkinoilla olevia CE-merkittyjä rakennustuotteita että tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää.

CE-merkinnän hyötyjä:
  • Helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua.
  • Kertoo rakennustuotteelta todennettavaksi vaadittavat ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla.

EPD-ympäristöselosteet

Ympäristöseloste EPD kertoo vertailukelpoiset tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista

Ympäristötietoisuus on saavuttanut myös rakennusalan, ja tämän päivän rakentajan on hyvä olla tietoinen myös materiaaliensa ympäristövaikutuksista. Rakennusten hiilijalan- ja -kädenjälki, kierrätettävyys, E-luku, elinkaari ja kiertotalous ovat termejä, joihin rakentaja törmää niin arjessa kuin lakipykälissä. Materiaalivalintaa helpottaa tässä EPD.

Environmental Product Declaration (EPD) on elinkaarianalyysiin perustuva, standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista. EPD-seloste auttaa rakentajia ja suunnittelijoita saamaan kestävien valintojen tueksi sertifioitua tietoa tuotteen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista. Kaikki tuotteemme ovat saaneet EPD-ympäristöselosteen. 

Vastuullisesti teräksestä

Aulis Lundell Oy on jo lähes kahden vuosikymmenen ajan ollut sertifioitu terästuotteiden valmistaja. Yrityksen perustamisesta asti, eli vuodesta 1980, olemme asettaneet ympäristöön, turvallisuuteen ja laatuun liittyviä päämääriä ja tavoitteita, ja seuranneet niiden toteutumista. Noudatamme aina kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä.

Yrityksemme toiminta on sertifioitu jo vuodesta 2004 ja laatujärjestelmämme on ISO 9001:2015. Kaikilla tuotteillamme on suoritustasoilmiotus (DoP). Kuhunkin tuotteeseen liittyvät, ladattavat suoritustasoilmoitukset löytyvät nettisivujemme Tuotteet-osiosta, kunkin tuotteen alta. Yhtiömme on valmistanut CE-merkittyjä tuotteita vuodesta 2007.  

Seuraamme aktiivisesti muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä sekä noudatamme voimassa olevia EU:n kemikaalimääräyksiä kuten REACH (1907/2006/EC) ja CLP (1272/2008/EC). Vaadime myös materiaalin toimittajiltamme REACH -määräysten noudattamista. Lue lisää Aulis Lundell Oy:n laatukriteereistä täältä. 

Laadukas tuote täyttää niin turvallisuus-, laatu- kuin ympäristökriteerit

Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisten joukossa Liunen tuoteuutuuksista, tarjouksista ja tapahtumista.