Pyörre-talo on kiertotalouden suunnanäyttäjä

Pyörre mullistaa suomalaista rakentamista

Kiertotalouden emotalo Pyörre rakentuu Lohjan asuntomessuille kesäksi 2021. Aulis Lundell Oy:n toteuttaman ja arkkitehti Matti Kuittisen suunnitteleman talon hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki vastaavat ympäristöministeriön 2025 voimaan tulevaa asetusta. 

Talon pyöreä muoto herättää heti mielenkiinnon, ja teräselementtien käyttö runkoraitkaisuissa lisää sitä entisestään. Talon rakennustuotteet on valittu siten, että mahdollisimman suuri osa niistä sisältäisi kierrätettyjä materiaaleja tai olisi kierrätettävissä elinkaarensa lopussa. Tämän takia rakennusmateriaalien kierrätyksestä ja pitkäikäisistä hiilivarastoista saatavat hyödyt ylittävät rakennusmateriaalien valmistuksen ilmastohaitat ja ovat noin kaksi kertaa rakennuksen energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä suuremmat.

Talon tulevat asukkaat 

Ympäri maailmaa kiertänyt yrittäjäpariskunta on löytänyt unelmien kotipaikan Lohjalta. Erikoiset toiveet täyttävä Pyörre-talo valmistuu Lohjan vuoden 2021 asuntomessuille. Idyllisen lohjalaisen kahvilan Cafe Laurin tutut isännät Jukka Turunen ja Timo Ranta muuttivat Helsingistä Lohjalle vuonna 2005. Alun perin Timon juuret toivat pariskunnan juuri Lohjalle. Jäätyään kahvilan pidosta eläkkeelle vuoden 2020 huhtikuussa miehille oli itsestään selvää myös jäädä maalaiskaupunkiin – etenkin kun vuoden 2021 asuntomessualueelta löytyi unelmien kodille sopiva tontti. Pyöreän muotonsa vuoksi Pyörteeksi nimetystä talosta tulee monella tavalla edistyksellinen – esteetön, esteettinen, ekologinen ja elämyksellinen. Pyörteestä tulee myös tukikohta, josta Jukka ja Timo tekevät matkoja kaikkialle Suomeen.

Lue lisää Pyörre-talon omilta sivuilta www.pyörre-talo.fi 

Teräs mahdollistaa muodon

– Teräs on materiaalina paras tällaisiin orgaanisiin muotoihin. Se taipuu ja toteuttaa kaikki mukavuudelle, kestävyydelle ja ekologisuudelle asetetut vaatimukset rakennuksen koko elinkaaren ajan. Teräs on lujuutensa ansiosta käytössä kevyempää kuin muut materiaalit ja sataprosenttisesti kierrätettävää. Samoin sen äänenhallinnan ja paloturvallisuuden ominaisuudet ovat ylivoimaiset, Leena Lundell toteaa.

  • Talo Pyörre on suunniteltu parhaaseen energiatehokkuusluokkaan. Rakenteiden lämmöneristävyys on hyvä, ja energian tuottamiseen käytetään lämpöpumppuja sekä aurinkopaneeleja. Siksi vuotuinen energian kulutus on hyvin vähäistä.
  • Rakennus tehdään esivalmistetuista teräselementeistä. Niiden ja muiden rakennusmateriaalien valmistuksen hiilijalanjälki on yli 50 % rakennuksen koko elinkaaren päästöistä.
  • Rakennuksen suunnittelussa on pyritty korostamaan kiertotaloutta. Valtaosa käytetystä teräksestä on kierrätettyä, myös muissa rakenteissa on pyritty mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen.

Kiertotalous - vastuu kestävämmästä tulevaisuudesta

Pyörre-talo on Matti Kuittisen mukaan tutkielma siitä, miten suuri osuus rakennuksesta voidaan toteuttaa käyttäen kierrätettyjä raaka-aineita. Kaikki rakennuksen materiaalit luetteloidaan tulevaa kierrätystä varten, ja kierrätysmenetelmät on selvitetty ennakkoon. Talo lepää hoikkien teräspalkkien varassa, joten tonttikaan ei kärsi perustusrakenteista.

– Painossa mitattuna puolet maapallon raaka-aineiden käytöstä menee rakentamiseen, joten kiertotalouteen on siirryttävä ripeästi. Suunnittelijan vastuuseen kuuluu miettiä rakennusta sen käyttöikää pidemmälle – aina purkamiseen saakka, Matti Kuittinen painottaa.

Pyörre-talossa käytettyjä tuotteita

Jotta tavoitteisiin päästään, talossa käytettyjen tuotteiden laatukriteerit ovat tiukat. Rakentamisessa käytettyjen tuotteiden pitää täyttää suunnittelijan ja tulevien asukkaiden vaatimukset. 

 

Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisten joukossa Liunen tuoteuutuuksista, tarjouksista ja tapahtumista.