Pyörre-talo on kiertotalouden suunnanäyttäjä

Pyörre mullistaa suomalaista rakentamista

Pyörre-talo mullistaa suomalaista rakentamista

Kiertotalouden emotalo Pyörre rakentuu Lohjan asuntomessuille kesäksi 2021. Aulis Lundell Oy:n toteuttaman ja arkkitehti Matti Kuittisen suunnitteleman talon hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki on laskettu suunnitteilla olevan ympäristöministeriön asetuksen mukaan. 

Talon pyöreä muoto herättää heti mielenkiinnon, ja teräselementtien käyttö runkoraitkaisuissa lisää sitä entisestään. Talon rakennustuotteet on valittu siten, että mahdollisimman suuri osa niistä sisältäisi kierrätettyjä materiaaleja tai olisi kierrätettävissä elinkaarensa lopussa. Tämän takia rakennusmateriaalien kierrätyksestä ja pitkäikäisistä hiilivarastoista saatavat hyödyt ylittävät rakennusmateriaalien valmistuksen ilmastohaitat ja ovat noin kaksi kertaa rakennuksen energiankulutuksesta aiheutuvia päästöjä suuremmat.

Kurkista Pyörteeseen Virtuaalimessuilla (kirjaudu sisään ilmaiseksi, niiin pääset tutustumaan Pyörteen joka tilaan)

Kiertotalous- ja ilmastoselvitys valmistui - Pyörre saavutti tavoitteensa

Pyörteen materiaali- ja ilmastoselvitys kertoo, että talon hiilijalanjälki jää alle 15 kgCO2e/m2 ja muun muassa teräsrakenteiden kierrätettävyyden ansiosta hiilikädenjälki nousee lähes -12 kgCO2e/m2 saakka. Suurin osa hiilijalanjäljestä syntyy ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennustuotteiden valmistuksen, kuljetusten ja rakentamisen päästöt ovat 53 prosenttia hiilijalanjäljestä.

– Tulos on rohkaiseva. Painolla mitattuna Pyörre-talon materiaaleista 37 prosenttia on joko kierrätettäviä tai uusiutuvia. Kierrätettäviä ovat muun muassa teräsrakenteet ja teräspohjaiset rakennuselementit ja uusiutuvaa puiset kattorakenteet. Lisäksi olemme oppineet, että kierrätettyjen materiaalien kanssa voidaan jatkossa mennä huomattavasti pidemmälle, arkkitehti Matti Kuittinen toteaa.

Rakennus on parasta energiatehokkuusluokkaa, joten puolen vuosisadan käytön aikana syntyvien päästöjen osuus jää 30 prosenttiin. Elinkaaren loppuvaiheessa purkamisesta, kuljetuksista, jätteenkäsittelystä ja loppusijoituksesta muodostuu 17 prosenttia päästöistä.

Materiaaleista yli 80 prosenttia voidaan käyttää uudelleen tai hyödyntää

Pyörteen suunniteltu käyttöikä on sata vuotta. Käytetyistä teräksestä, puusta, betonista, kipsistä, lämmöneristeistä, lasista, keramiikasta, maamassoista ja muista materiaaleista yli neljä viidesosaa voidaan joko käyttää uudelleen, hyödyntää uudestaan materiaalina tai energiana. Jätteeksi tulee päätymään vain vajaa viidennes. Kierrätykseen soveltuvien rakennusosien lista on pitkä: teräksinen kantava runko, teräksiset perustukset, teräsrunkoiset väliseinät, vesikate, ulko- ja sisäverhous, lattialaatta, lämmöneristeet, ovet ja ikkunat, ilmanvaihtoputket ja pihalaatat. Pyörre on tilava omakotitalo, jossa on 160 neliömetriä lämmitettyä pinta-alaa. Teräspaaluille perustettu pyöreä talo lämpiää ilma-vesi-lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien voimalla.

– Pyörteessä monet tavoitteet, ajatukset ja intressit täydentävät toisiaan. Tuloksena on erittäin moderni ja ajaton, kaiken kiertokulkua symboloiva teräsrakenteinen talo. Ikiaikainen järvimaisema täydentää ajatuskulun, toimitusjohtaja Leena Lundell toteaa. Pyörteen spa-osastolla suihkuseinästä löytyy kierrätettyjen laattojen mosaiikki Pyörre-projekti on osoittanut, että monia muutoksia on ilmassa. Vaikutus rakentamisen suunnitteluun alkaa paljastua suureksi, ja sillä on todennäköisesti laatua parantavia seurauksia. – Kiertotalouden vaatimusten huomioon ottaminen edellyttää tarkkaa koordinaatiota arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden, talotekniikkasuunnittelijoiden ja rakentajien kesken. Kaikilla ammattilaisilla on oltava valmius keskusteluun. Toinen havaintoni on, että rakennusta pitää suunnitella pidemmälle jo luvanhakuvaiheessa, kun kiertotalous ja vähähiilisyys halutaan huomioida, Matti Kuittinen analysoi.

Lue koko laajennettu kiertotalous- ja ilmastoselvitys täältä

Talon tulevat asukkaat 

Pyörre-talon tulevat asukkaat Timo Ranta ja Jukka Turunen

Ympäri maailmaa kiertänyt yrittäjäpariskunta on löytänyt unelmien kotipaikan Lohjalta. Erikoiset toiveet täyttävä Pyörre-talo valmistuu Lohjan vuoden 2021 asuntomessuille. Idyllisen lohjalaisen kahvilan Cafe Laurin tutut isännät Jukka Turunen ja Timo Ranta muuttivat Helsingistä Lohjalle vuonna 2005. Alun perin Timon juuret toivat pariskunnan juuri Lohjalle. Jäätyään kahvilan pidosta eläkkeelle vuoden 2020 huhtikuussa miehille oli itsestään selvää myös jäädä maalaiskaupunkiin – etenkin kun vuoden 2021 asuntomessualueelta löytyi unelmien kodille sopiva tontti. Pyöreän muotonsa vuoksi Pyörteeksi nimetystä talosta tulee monella tavalla edistyksellinen – esteetön, esteettinen, ekologinen ja elämyksellinen. Pyörteestä tulee myös tukikohta, josta Jukka ja Timo tekevät matkoja kaikkialle Suomeen.

Lue lisää Pyörre-talon omilta sivuilta www.pyörre-talo.fi 

Teräs mahdollistaa muodon

– Teräs on materiaalina paras tällaisiin orgaanisiin muotoihin. Se taipuu ja toteuttaa kaikki mukavuudelle, kestävyydelle ja ekologisuudelle asetetut vaatimukset rakennuksen koko elinkaaren ajan. Teräs on lujuutensa ansiosta käytössä kevyempää kuin muut materiaalit ja sataprosenttisesti kierrätettävää. Samoin sen äänenhallinnan ja paloturvallisuuden ominaisuudet ovat ylivoimaiset, Leena Lundell toteaa.

  • Talo Pyörre on suunniteltu parhaaseen energiatehokkuusluokkaan. Rakenteiden lämmöneristävyys on hyvä, ja energian tuottamiseen käytetään lämpöpumppuja sekä aurinkopaneeleja. Siksi vuotuinen energian kulutus on hyvin vähäistä.
  • Rakennus tehdään esivalmistetuista teräselementeistä. Niiden ja muiden rakennusmateriaalien valmistuksen hiilijalanjälki on yli 50 % rakennuksen koko elinkaaren päästöistä.
  • Rakennuksen suunnittelussa on pyritty korostamaan kiertotaloutta. Valtaosa käytetystä teräksestä on kierrätettyä, myös muissa rakenteissa on pyritty mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen.

Kiertotalous - vastuu kestävämmästä tulevaisuudesta

Pyörre-talo on Matti Kuittisen mukaan tutkielma siitä, miten suuri osuus rakennuksesta voidaan toteuttaa käyttäen kierrätettyjä raaka-aineita. Kaikki rakennuksen materiaalit luetteloidaan tulevaa kierrätystä varten, ja kierrätysmenetelmät on selvitetty ennakkoon. Talo lepää hoikkien teräspalkkien varassa, joten tonttikaan ei kärsi perustusrakenteista.

– Painossa mitattuna puolet maapallon raaka-aineiden käytöstä menee rakentamiseen, joten kiertotalouteen on siirryttävä ripeästi. Suunnittelijan vastuuseen kuuluu miettiä rakennusta sen käyttöikää pidemmälle – aina purkamiseen saakka, Matti Kuittinen painottaa.

Pyörre-talossa käytettyjä tuotteita

Jotta tavoitteisiin päästään, talossa käytettyjen tuotteiden laatukriteerit ovat tiukat. Rakentamisessa käytettyjen tuotteiden pitää täyttää suunnittelijan ja tulevien asukkaiden vaatimukset. 

 

Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisten joukossa Liunen tuoteuutuuksista, tarjouksista ja tapahtumista.