Rullamuovaus ja robotiikka

Teräsohutlevyn muokkaus rullamuovausteknologialla ja robotit elementtituotannossa

LUNDELL-PROFILE tuotteet valmistetaan kuumasinkitystä teräsohutlevystä rullamuovausteknologialla. Olemme alamme suurin rullamuovaaja Suomessa. Olemme kehittäneet 40 vuoden aikana yli 3000 eri profiilia ja pääosa tuotantomme linjastoista on omaa tietotaitoamme. Tuotteistamme osa on patentoituja, suojattuja ja valmistamme tuotteita myös lisenssillä.

Aulis Lundell Oy on kotimainen rullamuovauksen pioneeri ja perheyritys, joka on kasvanut Suomessa alansa suurimmaksi

Tuotantoprosessimme alkaa 10 tn kuumasinkittyjen kelojen käsittelystä. Teräskela leikataan tarvittaviin pienempiin leveyksiin ja leikkausasetuksella voidaan valmistaa samalla kertaa eri levyisiä teräsnauhoja. Teräsnauhasta rullamuovataan haluttu teräsprofiilimuoto linjastoilla. Muodoltaan teräsprofiilit ovat yleensä avoprofiileja, kuten L-, U, C-, Z- ja H -profiilit. Profiilien korkeudet vahitelevat 15-450 mm:n, laipan leveys 15-150 mm:n ja maksimipituus 17 000 mm:n välillä. Rullamuovaus on kylmämuovausmenetelmä, eikä se muuta profiilin seinämäpaksuutta (standardi SFS-EN 10162).

Rullamuovausteknologiassa linjasto sisältää peräkkäisiä työkaluasemia, jossa jokainen työasema tekee yhden lisämuodon kerrallaan ja samassa prosessissa tuotteeseen saadaan erilaisia ominaisuuksia, kuten rei'itykset, leikkaus tarvittavaan mittaan, sekä CE-tuotemerkinnät. Työasemia yhdessä linjastossa on 5-30 kpl. Yhdellä linjastolla valmistetaan profiilia keskimäärin 30-80 metriä minuutissa.

Teräksellä on hyvä muovattavuus; pienillä särmäyssäteillä on mahdollista valmistaa myös monimutkaisia poikkileikkausmuotoja. Valmistukseen vaikuttavat myös teräksen puhtaus ja mikrorakenne, ja siksi rullauksessa käytetään erityisesti kylmämuovaukseen tarkoitettuja materiaaleja.

Rullamuovauslinja Aulis Lundell Oy

Teräsrakenteiden mitoitus

Terästä käytetään kantaviin rakenteisiin, pitkän jännevälin omaaviin rakenteisiin, korkeisiin rakennusrunkoihin ja ohutlevyrakenteisiin. Rakennesuunnittelija käyttää teräsrakenteen mitoituksessa rajatilamitoitusta (käyttörajatilamitoitus, murtorajatilamitoitus). Tarkastelun kohteina ovat lujuus, rakenteiden siirtymät, väsyminen, taipuminen, äänet jne. Laskelmissa otetaan huomioon myös eri kuormatyypit, kuten pysyvät kuormat (rakennus itse), muuttuvat kuormat (käytön aikaiset) sekä onnettomuuskuormat (tulipalo ym.).

Rakenteisiin on edullista suunnitella rullamuovattavia teräsprofiileja niiden nopean valmistusteknologian ansiosta. Tosin suunnittelijan on hyvä perehtyä vakiotuotteiden mittoihin, sillä poikkeavan mitan valmistus vaatii siihen räätälöidyt työkalut, ja tällöin investointi on 35000-150000 € riippuen profiilin muodosta ja tarvittavista ominaisuuksista.

Teräs on tasalaatuista ja rullamuovatut ohutlevytuotteet mittatarkkoja

Rullamuovausteknologia Aulis Lundell Oy

Raudan kehitys rakennusmateriaaliksi alkoi 2500 vuotta sitten kreikkalaisten käyttämistä rautasinkilöistä. Galvanoitu metallilevy keksittiin vuonna 1840, ja 140 vuotta myöhemmin Lundell-Profile aloitti ohutlevyprofiilien valmistuksen Suomessa. Teräs soveltuu Suomen vaativiin sääolosuhteisiin ja vastaa teräsinnovaatioilla tuleviinkin säädöksiin.

Kaikesta maailman teräksestä noin 30% käytetään rakennusteollisuudessa. Ohutlevyksi sanotaan kylmävalssattua teräslevyä, joka on enintään 3 mm paksu. Sen pinta on meillä yleensä kuumasinkitty. Levy voi olla myös ruostumatonta tai haponkestävää terästä.

Ohutlevytuotteita, joita valmistamme ovat

 • Kevytorret
 • Väliseinäranka,- alakatto- ja lattiajärjestelmät
 • Kaarevat hattuprofiilit ja Koolari® -tuotteet
 • Termoprofiilit
 • Ohutlevylistat
 • Erikoislistat
 • Lundell-Profile -tuotteista valmistetut sisäseinien ovielementit.

CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus

Rakennustuoteasetuksen (305/2011/EU) mukaan CE-merkintä on pakollinen niille rakennustuotteille, joihin sovelletaan eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja 1.7.2013 alkaen. Rakennustuoteasetus korvasi rakennustuotedirektiivin. Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen tai toimituskolliin vakuutamme tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Tuoterivikohtaisesti löydät valmistamastamme rakennustuotteesta DoP:in (suoritustasoilmoitus eli Declaration of Performance), joka näkyy sivuillamme tuotesivun Lisätietoja ja DoP -välilehdellä. Saat ladattua DoP:in aina kohteen tiedostoihin.

Materiaalina teräs

Teräs on tärkein käyttömetalli. Suuri lujuus on teräksen ominaisuus, jonka ansiosta teräs poikkeaa muista rakennusaineista kuten tiilestä, betonista ja puusta. Teräksen mekaanisia ominaisuuksia hyödynnetään käyttämällä tuotteissa eri materiaalilaatuja. Rakentamiseen käytetään perusteräksiä, ilmaston korroosiota kestäviä teräksiä ja erikoislujia teräksiä.

Teräksen etuja rakennusmateriaalina

Teräs rakennusmateriaalina

 • kevyt ja luja
 • liitokset ja kiinnitykset helppoja
 • homogeeninen materiaali
 • myöhemmät suurehkotkin muutokset helppoja
 • voidaan valmistaa halutuilla ominaisuuksilla
 • kosteuden vaihteluilla ei ole merkitystä
 • palamaton aine
 • korroosio etenee hitaasti

Suomi on sitoutunut EN-standardisointiin, minkä perusteella eurooppalaiset standardit ovat yhdentyneet. Terästuotteen määrittelyyn kuuluvat oleellisesti esim:

 • Toleranssi-standardi EN 10143:2006
 • Materiaalistandardi EN 10346:2009
 • Ainestodistus EN 10204.

Lundell-Profile teräslaadut

Kylmämuovattava kuumasinkitty rullamuovauslaatu

 • perusteräs DX51D+Z
 • rakenneteräslaatu S350GD+Z

Käyttökohteet teräs

Käyttökohteet

Maailmassa tuotetaan terästä vuosittain noin 1100 miljoonaa tonnia. Kaikesta teräksestä noin 30% käytetään rakennusteollisuudessa. Terästä käytetään kantaviin rakenteisiin, pitkiin jänneväleihin ja korkeisiin rakennusrunkoihin sekä levyrakenteisiin.

Teräksen elinkaari

Valmis teräsrakenne ei kuormita luontoa ja materiaalina teräs kestää käytössä pitkään. Teräsosia on mahdollista kierrättää sellaisenaan helppojen liitostensa ansiosta. Suomessa on toimiva kierrätysjärjestelmä, jonka avulla saadaan lähes kaikki käytöstä poistettu teräs kiertoon. Teräksen erottaminen on helppoa ja se voidaan sulattaa ja käyttää uudelleen monta kertaa. Jos teräs jäisi luontoon, se palautuisi aikanaan samoiksi mineraaleiksi, joista se on valmistettu.

Kierrätys ja kuljetus

Teräs on täysin kierrätettävä materiaali ja raaka-aineesta noin puolet on kierrätysromua. Se on tärkeä rakentamisen raaka-aine hyvän pitkäaikaiskestävyyden ja lujuuden ansiosta. Kuumasinkityistä rakennustuotteista ei synny vaarallisia jätteitä. Teräsprofiilit valmistetaan aina tilauksesta, joten hukkaa ja jätettä ei tule rakennustyömaalla. Prosesseissa syntyvät jätemateriaalit lajitellaan ja teräsromu palautetaan terästeollisuuteen kierrätysteräksenä.

Kierrätysteräksellä on vahva markkina-asema: käytöstä elinkaarensa lopussa poistetusta rakennuksissa käytetystä teräksestä hyödynnetään keskimäärin 95 % uuden materiaalin tuotannossa.

Teräsmateriaali ei ole vahingollista ympäristölle ja se on sisäilmaluokiteltu. Kaikki terästuotteiden pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Terästehtaat noudattavat ympäristölainsäädäntöä ja -sopimuksia sekä ISO 14001 -ympäristöstandardia. Teräsosat ovat kevyitä kuljettaa verrattuna esimerkiksi betoniin. Mitä kevyempiä ja valmiimpia teräsosat ovat, sitä tehokkaampaa on niiden kuljetus ja käyttö.

Ympäristötuoteselosteet (EPD)

Ympäristötuoteseloste eli Environmental Product Declaration (EPD) on asiakirja, joka sisältää tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren ajalta. Rakennuksen hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi vuonna 2025.

Seloste perustuu elinkaarianalyysiin (LCA), joka tarkoittaa tuotteen sen koko elinkaaren ympäristövaikutuksien tutkimista raaka-aineiden hankinnasta, kuljettamisesta, valmistuksesta ja käytöstä aina tuotteen hävittämiseen asti. Ympäristötuoteselosteiden tavoitteena on lisätä eri tuotteiden läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta, ja niiden perusteella voidaan arvioida rakennuksen tai ympäristöystävällisen hankinnan elinkaarta.


Robotti osallistuu tuotantoon Saukkolan tehtaalla

Pitkäaikaiskestävyys ja elinkaarilaatu

Terästuotteilla on >100 vuoden käyttöikä tuotteen luovutuksesta asiakkaalle, tosin tuotteiden suunniteltu käyttöikä vaatii säännöllisen tarkastuksen kokonaisrakenteelle ja hyväksytyn suunnittelijan laatiman kunnossapitosuunnitelman, tällöin on suunnittelussa huomioitu ympäristö- ja käyttöolosuhteet.

LUNDELL-PROFILE tuotteita saa useilla eri sinkkipinnoituksilla, sillä korroosiolta suojaudutaan teräksen pinnoittamisella. Pinnoite kuten sinkkikerros hidastaa teräksen syöpymisnopeutta kymmenesosaan. Korroosionkestävyyteen vaikuttavat mm sinkkikerroksen paksuus, ilman rikkiyhdisteet ja kosteus.

Sinkitys tarkoittaa sitä, että teräskappaleen pintaan lisätään ohut kerros puhdasta tai seostettua sinkkiä. Sisärakentamisessa pinnoite on 100 g/m2 sinkkiä ja julkisivuissa rakenteisiin upotetuilla tuotteilla sinkkipinnoite on 275 g/m2.

Rasitukset

Kansainvälinen korroosionestomaalausstandardi SFS EN ISO-12944 jakaa ilmastorasitukset luokkiin.

 • C1 hyvin lievä
 • C2 lievä
 • C3 kohtalainen
 • C4 ankara
 • C5 erittäin ankara (meri)

Sisätiloissa kuivien ja lämpimien tilojen luokitus on C1, jolloin ei tapahdu korroosiota, koska elektrolyytti eli kosteus puuttuu. Kosteiden sisätilojen luokitus on C2.

Toiminnan laatu ja EPD

Toimintamme on sertifioitu vuodesta 2004 ISO 9001 mukaisesti. Kuulumme tilaajavastuu.fi rekisteriin ja teräsrakenteemme ovat olleet CE-merkittyjä jo vuodesta 2007 alkaen. Tuotteillamme on ympäristötuoteseloste, EPD vuonna 2019.

Kaikki tuotteet valmistetaan tilauksesta, nopeilla ja luotettavilla toimitusajoilla.


Steelnews 2/2019

Lue Steelnews-julkaisustamme teräsmaailman kuulumiset!

Asiaa mm:

 • Robotit tulivat tuotantoon
 • Teräksinen myyntitiimi esittäytyy
 • Miksi Antti Pihlström valitsi Liunen
 • Teräsrakentamisen edut

Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet ensimmäisten joukossa Liunen tuoteuutuuksista, tarjouksista ja tapahtumista.