ProfAL matalarakenne

Valitse pituus
Valitse korkeus
Valitse pituus
Valitse pituus
Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.

ProfAL matalarakenne

ProfAL matala
Pituus
1 mm
Leveys
1 mm
Korkeus
minimikorkeus 103 mm
maksimikorkeus 155 mm

Madallettu rakenne

ProfAL yhdessä kipsilevyjen kanssa soveltuu täydellisesti T-alalaattapalkistojen uudeksi rakenteeksi.

ProfAL toimitetaan lisätilauksesta myös huoneistokohtaisesti pakattuina. ProfAL kannattaja-profiilit toimitetaan vakiomittaisina tai määrämittaisina suunnitelman mukaisesti. Suunnittelussa käyte­tään mitoitettuja arkkitehti-ja LVIS-piirustuksia. Rungon asennussuunta määräytyy huonetilan muodon ja ProfAL-korotuslattia asennustilaan asennettavan LVIS-tekniikan mukaan.


ProfAL-rakenne
1. HTLR-profiilit k 400 mm
2. Säätöjalat HTLR-profiileihin k 900 mm (sik-sak)
3. L-lista seinäliittymissä
4. Listat irrotetaan seinärakenteista Epdm -kumitiivisteellä

Rakenteen ominaisuuksia

ProfAL-korotuslattia on kantaviin välipohjiin integroitu moderni valmis rakennejärjestelmä jossa ääneneristävyys on hallittu. Standardirakenteet soveltuvat asuin-, majoitus- ja toimistotilakäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa on kyseis­ten käyttötarkoitusten mukaiset kuormat. Kaikki muut rakennevaatimukset kannattaa selvittää kohdekohtaisesti.

Suomen rakentamismääräyskokoelma C1:ssä (Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa; määräykset ja ohjeet 1998) esitettyjä vaatimuksia:

  • pienin sallittu ilmaääneneristysluku asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä R´w 55 dB
  • suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuin­huoneeseen L´n,w 53 dB

Pintamateriaalit

Kipsi-, vaneri-, tai puukuitulevyvaihtoehtojen pinta­materiaalit ovat melko vapaasti valittavissa. Laatoi­tuksen osalta noudatetaan kiinnityksessä levy-valmistajan ohjeita. Liimattavia puupinnoitteita ei saa käyttää kipsilevyjen kanssa johtuen näiden pintamateriaalien suurista kosteusmuodonmuu-toksista. Laajemmin asennuksissa on käytetty lattiakipsilevyjä, jolloin rakenne on DEBEL-kerros-lattiajärjestelmä, tällöin levyrakennevaihtoehtona on Gyproc-lattiakipsilevyt.

Suunnittelu

Standardirakenteet soveltuu asuin-, majoitus- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa kuormitukset ovat vastaavalla tasolla. Muut kantavuusvaatimukset rakenteiden mukaan on tarkasteltava toimittajan kanssa yhdessä.

ProfAL-korotuslattian voi suunnitella kohteen mukaan, jolloin osat valmistetaan määrämittaan. Huonetilojen tarkat mittatiedot takaavat onnistuneen toteutuksen.

Toteutuksen hallinta

Oikean rakenteen löytämiseksi suunnittelu vaatii vain tiedon kohteen koroista lattiarungon pintaan tai val­miin lattian pintaan. Yhdessä tilassa voidaan käyttää erilaisia ProfAL-lattiarakenteita, jos korkeusvaihtelut ovat suuret, samassa tilassa voi olla esim. perus­rakenne ja korotettu rakenne. Huonetilojen tarkat mittatiedot takaavat onnistuneen toteutuksen.

 

Työsaavutuksessa ja aikataulutuksessa on huo­mioitava varsinaisen asennustyön, materiaalien siirtojen ja siivouksen aikamenekit kohdekohtaisesti. Asennusryhmän koko on pääsääntöisesti kaksi ammattimiestä, joille päivittäinen työsaavutus on kohdetietojen perusteella laskettavissa. Kohteen vaativuudesta riippuen kaksi asentajaa/työvuoro asentaa 40-70 m2 valmista lattiaa ilman pintamate­riaalia.

ProfAL matalarakenne

Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.

ProfAL matalarakenne

TUOTE-ESITE

Profile-esite PDF

 

TUOTEOHJE

ProfAL lattia tuoteohje PDF


Kaikki esitteet löydät täältä.

VIDEO