ProfAL korkearakenne

Valitse pituus
Valitse korkeus
Valitse pituus
Valitse pituus
Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.

ProfAL korkearakenne

ProfAL korkea
Pituus
1 mm
Leveys
1 mm
Korkeus
minimikorkeus 400 mm
maksimikorkeus 1000 mm

Korotettu rakenne

Tehdasvalmis kevytrakenneratkaisu ProfAL-korotuslattia korjausrakentamiseen sekä uudisrakentamiseen.

Asennusnopeus on merkittävä ja kuivan rakentamistavan avulla vältetään kuivumisajoista seuraava ajallinen viive. ProfAL on laadukas rakenneratkaisu käyttötarkoituksen muutokseen kun halutaan kantavien rakenteiden päälle asennettava elämätön ja pitkäikäaikaiskestävä ratkaisu.

ProfAL-rakenne
1. KC-kannattajat k 600 mm
2. Säätöjalat ja korotuspalat KC-kannattajiin k 1200 mm
3. SKH20-profiilit KC-kannattajiin k 300 mm
4. J-ja L-listat seinäliittymissä
5. Listat irrotetaan seinärakenteista Epdm kumitiivisteellä

Rakenteen ominaisuuksia

ProfAL-korotuslattia on kantaviin välipohjiin integroitu moderni valmis rakennejärjestelmä jossa ääneneristävyys on hallittu. Standardirakenteet soveltuvat asuin-, majoitus- ja toimistotilakäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa on kyseis­ten käyttötarkoitusten mukaiset kuormat. Kaikki muut rakennevaatimukset kannattaa selvittää kohdekohtaisesti.

Suomen rakentamismääräyskokoelma C1:ssä (Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa; määräykset ja ohjeet 1998) esitettyjä vaatimuksia:

  • pienin sallittu ilmaääneneristysluku asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä R´w 55 dB
  • suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuin­huoneeseen L´n,w 53 dB

Pintamateriaalit

Kipsi-, vaneri-, tai puukuitulevyvaihtoehtojen pinta­materiaalit ovat melko vapaasti valittavissa. Laatoi­tuksen osalta noudatetaan kiinnityksessä levy-valmistajan ohjeita. Liimattavia puupinnoitteita ei saa käyttää kipsilevyjen kanssa johtuen näiden pintamateriaalien suurista kosteusmuodonmuu-toksista. Laajemmin asennuksissa on käytetty lattiakipsilevyjä, jolloin rakenne on DEBEL-kerros-lattiajärjestelmä, tällöin levyrakennevaihtoehtona on Gyproc-lattiakipsilevyt.

Suunnittelu

Standardirakenteet soveltuu asuin-, majoitus- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa kuormitukset ovat vastaavalla tasolla. Muut kantavuusvaatimukset rakenteiden mukaan on tarkasteltava toimittajan kanssa yhdessä.

ProfAL-korotuslattian voi suunnitella kohteen mukaan, jolloin osat valmistetaan määrämittaan. Yleensä toimituksen saa vakiomittaisilla osaraken­teilla, jolloin KC-kannattajat ovat aina L=4000 ja SKH-kannattajat ovat L=3300.

Oikean rakenteen löytämiseksi suunnittelu vaatii vain tiedon kohteen koroista lattiarungon pintaan tai val­miin lattian pintaan. Yhdessä tilassa voidaan käyttää erilaisia ProfAL-lattiarakenteita, jos korkeusvaihtelut ovat suuret, samassa tilassa voi olla esim. perus­rakenne ja korotettu rakenne. Huonetilojen tarkat mittatiedot takaavat onnistuneen toteutuksen.

Toteutuksen hallinta

Oikean rakenteen löytämiseksi suunnittelu vaatii vain tiedon kohteen koroista lattiarungon pintaan tai val­miin lattian pintaan. Yhdessä tilassa voidaan käyttää erilaisia ProfAL-lattiarakenteita, jos korkeusvaihtelut ovat suuret, samassa tilassa voi olla esim. perus­rakenne ja korotettu rakenne. Huonetilojen tarkat mittatiedot takaavat onnistuneen toteutuksen.

 

Työsaavutuksessa ja aikataulutuksessa on huo­mioitava varsinaisen asennustyön, materiaalien siirtojen ja siivouksen aikamenekit kohdekohtaisesti. Asennusryhmän koko on pääsääntöisesti kaksi ammattimiestä, joille päivittäinen työsaavutus on kohdetietojen perusteella laskettavissa. Kohteen vaativuudesta riippuen kaksi asentajaa/työvuoro asentaa 40-70 m2 valmista lattiaa ilman pintamate­riaalia.

ProfAL korkearakenne

Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.

ProfAL korkearakenne

TUOTE-ESITE

Profile-esite PDF

 

TUOTEOHJE

ProfAL lattia tuoteohje PDF


Kaikki esitteet löydät täältä.

VIDEO