ProfAL perusrakenne

Valitse pituus
Valitse korkeus
Valitse pituus
Valitse pituus
Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.

ProfAL perusrakenne

ProfAL perusrakenne
Pituus
1 mm
Leveys
1 mm
Korkeus
minimikorkeus 203 mm
maksimikorkeus 223 mm

ProfAL Perusrakenne

Valmis kevytrakenteinen ProfAL-korotuslattia nopeaan korjausrakentamiseen sekä uudisrakentamiseen.

Muunneltavuus eri käyttötarkoituksiin tuo arvoa vuosienkin kuluttua. ProfAL-korotuslattia ta­kaa turvalliset ja terveelliset asumisolosuhteet. Lat­tiarakenneratkaisut täyttävät muuntojoustavuuden kriteerit. Muuntojoustavuudella ja muunneltavuu­della tarkoitetaan rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua käyttöiän aikana tapahtuviin merkittä­viin käyttötarkoituksen muutoksiin. Rakenne on kustannustehokas ja helpottaa talotekniikan sijoittamista lattiaan. Toimitus sisältää ääniä vaimentavat eristepalat.

ProfAL-perusrakenteen korkeus on 153–223 mm.

ProfAL-rakenne
1. KC100-kannattajat k 600 mm
2. Säätöjalat KC-kannattajiin k 1200 mm (sik-sak)
3. SKH20-profiilit kiinnitettynä KC-kannattajiin k 300 mm
4. J-ja L-listat seinäliittymissä.
5. J-ja L-listat irrotetaan seinärakenteista Epdm-kumitiivisteellä

 

Rakenteen ominaisuuksia

ProfAL-korotuslattia on kantaviin välipohjiin integroitu moderni valmis rakennejärjestelmä jossa ääneneristävyys on hallittu. Standardirakenteet soveltuvat asuin-, majoitus- ja toimistotilakäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa on kyseis­ten käyttötarkoitusten mukaiset kuormat. Kaikki muut rakennevaatimukset kannattaa selvittää kohdekohtaisesti.

Suomen rakentamismääräyskokoelma C1:ssä (Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa; määräykset ja ohjeet 1998) esitettyjä vaatimuksia:

  • pienin sallittu ilmaääneneristysluku asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä R´w 55 dB
  • suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuin­huoneeseen L´n,w 53 dB

Pintamateriaalit

Kipsi-, vaneri-, tai puukuitulevyvaihtoehtojen pinta­materiaalit ovat melko vapaasti valittavissa. Laatoi­tuksen osalta noudatetaan kiinnityksessä levy-valmistajan ohjeita. Liimattavia puupinnoitteita ei saa käyttää kipsilevyjen kanssa johtuen näiden pintamateriaalien suurista kosteusmuodonmuu-toksista. Laajemmin asennuksissa on käytetty lattiakipsilevyjä, jolloin rakenne on DEBEL-kerros-lattiajärjestelmä, tällöin levyrakennevaihtoehtona on Gyproc-lattiakipsilevyt.

Suunnittelu

Standardirakenteet soveltuu asuin-, majoitus- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa kuormitukset ovat vastaavalla tasolla. Muut kantavuusvaatimukset rakenteiden mukaan on tarkasteltava toimittajan kanssa yhdessä.

ProfAL-korotuslattian voi suunnitella kohteen mukaan, jolloin osat valmistetaan määrämittaan. Yleensä toimituksen saa vakiomittaisilla osaraken­teilla, jolloin KC-kannattajat ovat aina L=4000 ja SKH-kannattajat ovat L=3300.

Toteutuksen hallinta

Oikean rakenteen löytämiseksi suunnittelu vaatii vain tiedon kohteen koroista lattiarungon pintaan tai val­miin lattian pintaan. Yhdessä tilassa voidaan käyttää erilaisia ProfAL-lattiarakenteita, jos korkeusvaihtelut ovat suuret, samassa tilassa voi olla esim. perus­rakenne ja korotettu rakenne. Huonetilojen tarkat mittatiedot takaavat onnistuneen toteutuksen.

 

Työsaavutuksessa ja aikataulutuksessa on huo­mioitava varsinaisen asennustyön, materiaalien siirtojen ja siivouksen aikamenekit kohdekohtaisesti. Asennusryhmän koko on pääsääntöisesti kaksi ammattimiestä, joille päivittäinen työsaavutus on kohdetietojen perusteella laskettavissa. Kohteen vaativuudesta riippuen kaksi asentajaa/työvuoro asentaa 40-70 m2 valmista lattiaa ilman pintamate­riaalia.

ProfAL perusrakenne

Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.

ProfAL perusrakenne

TUOTE-ESITE

Profile-esite PDF

 

TUOTEOHJE

ProfAL lattia tuoteohje PDF


Kaikki esitteet löydät täältä.

VIDEO