ProfAL alalaattarakenne

Valitse pituus
Valitse korkeus
Valitse pituus
Valitse pituus
Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.

ProfAL alalaattarakenne

ProfAL Alalaatta
Pituus
1 mm
Leveys
1 mm
Korkeus
70 mm

ProfAL alalaattarakenne

Valmis kevytrakenteinen ProfAL-asennuslattia nopeaan korjausrakentamiseen sekä uudisrakentamiseen. ProfAL on ratkaisu alalaattapalkiston päälle asennettavasta ja korkeussäädettävästä lattiarakenteesta.

Muunneltavuus eri käyttötarkoituksiin tuo arvoa vuosienkin kuluttua. ProfAL-asennuslattia takaa turvalliset ja terveelliset asumisolosuhteet. Lattiarakenneratkaisut täyttävät muuntojoustavuuden kriteerit. Muuntojoustavuudella ja muunneltavuudella tarkoitetaan rakennuksen tai rakenteen kykyä mukautua käyttöiän aikana tapahtuviin merkittäviin käyttötarkoituksen muutoksiin. Rakenne on kustannustehokas ja helpottaa talotekniikan sekä eristeiden sijoittamista lattiaan. Toimitus sisältää ääniä vaimentavat eristepalat.

ProfAL-alalaattarakenteen korkeus palkiston pinnasta on 0 – 70 mm.

ProfAL-rakenne

  1. KC100 tai HTLR kannattajat k300-k600 mm
  2. Säätöjalat kannattajiin
  3. Levyjen kiinnitys suoraan pääkannattajiin tai tarvittaessa ristiinkoolaus
  4. J-ja L-reunalistat irrotetaan seinärakenteista Epdm-kumitiivisteellä

Rakenteen ominaisuuksia

ProfAL-korotuslattia on kantaviin välipohjiin integroitu moderni valmis rakennejärjestelmä, jossa ääneneristävyys on hallittu. Standardirakenteet soveltuvat asuin-, majoitus- ja toimistotilakäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa on kyseisten käyttötarkoitusten mukaiset kuormat. Kaikki muut rakennevaatimukset kannattaa selvittää kohdekohtaisesti.

Suomen rakentamismääräyskokoelma C1:ssä (Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa; määräykset ja ohjeet 1998) esitettyjä vaatimuksia:

  •  pienin sallittu ilmaääneneristysluku asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä R´w 55 dB
  •  suurin sallittu askeläänitasoluku asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuin­huoneeseen L´n,w 53 dB

Pintamateriaalit

Kipsi-, vaneri-, tai puukuitulevyvaihtoehtojen pintamateriaalit ovat melko vapaasti valittavissa. Laatoituksen osalta noudatetaan kiinnityksessä levyvalmistajan ohjeita. Liimattavia puupinnoitteita ei saa käyttää kipsilevyjen kanssa johtuen näiden pintamateriaalien suurista kosteusmuodonmuutoksista. Laajemmin asennuksissa on käytetty lattiakipsilevyjä, jolloin rakenne on DEBEL-kerroslattiajärjestelmä, tällöin levyrakennevaihtoehtona on Gyproc-lattiakipsilevyt.

Suunnittelu

Standardirakenteet soveltuu asuin-, majoitus- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuihin tiloihin tai kohteisiin, joissa kuormitukset ovat vastaavalla tasolla. Muut kantavuusvaatimukset rakenteiden mukaan on tarkasteltava toimittajan kanssa yhdessä.

ProfAL-korotuslattian voi suunnitella kohteen mukaan, jolloin osat valmistetaan määrämittaan. Yleensä toimituksen saa vakiomittaisilla osarakenteilla.

Toteutuksen hallinta

Oikean rakenteen löytämiseksi suunnittelu vaatii vain tiedon kohteen koroista lattiarungon pintaan tai valmiin lattian pintaan ja palkistojen jaon. Yhdessä tilassa voidaan käyttää erilaisia ProfAL-lattiarakenteita, jos korkeusvaihtelut ovat suuret, samassa tilassa voi olla eri rakenteita ja säätöpulttien pituuksia. Huonetilojen tarkat mittatiedot takaavat onnistuneen toteutuksen.

Työsaavutuksessa ja aikataulutuksessa on huo­mioitava varsinaisen asennustyön, materiaalien siirtojen ja siivouksen aikamenekit kohdekohtaisesti. Asennusryhmän koko on pääsääntöisesti kaksi ammattimiestä, joille päivittäinen työsaavutus on kohdetietojen perusteella laskettavissa.

ProfAL alalaattarakenne

Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.

ProfAL alalaattarakenne

TUOTE-ESITE

Profile-esite PDF

 

TUOTEOHJE

ProfAL lattia tuoteohje PDF


Kaikki esitteet löydät täältä.

VIDEO