Z200mm

Valitse pituus
Valitse korkeus
Valitse pituus
Valitse pituus
Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.
Valitse pituus, korkeus ja leveys.

Z200mm

Z200mm
Arvioitu toimitusaika
1-2 viikkoa
Materiaali
S350GD+Z
Pituus
Valinnainen pituus 0 ja 0
Leveys
200 mm
Korkeus
50 mm

Yleistä

Kevyet ja taloudelliset teräsrakenteet on kylmämuovattuja ja ohuita teräsosia. Kevytorsien  valinnan suorittaa rakennesuunnittelija, mm. rakenteeseen kohdistuvien kuormien perusteella.

Orsituotteiden käytön etuja

 • Laaja valikoima joustavan valmistusmenetelmän ansiosta.
 • Hyvä korroosiokestävyys sinkityn materiaalin ansiosta.
 • Korkea kestävyys/painosuhde.
 • Tuotteella on mahdollista saavuttaa suuria kustannussäästöjä, kun tuotteen kaikki ominaisuudet, esim. orsien jäykistysominaisuudet, hyödynnetään.
 • Hyvä kuljetettavuus. Orret pakataan sisäkkäin ja näin säästyy kuljetustilaa. Lisäksi sinkitty materiaali ei ole arka kolhuille.
 • Pitkät jännevälit, kun kantavien profiililevyjen tai puupalkkien kantavuus ei enää riitä
 • Helppo hallita esim. kattopinnassa useita lävistyksiä tai paikallisten laitteiden muodostamia kattokuormia.

Kevytorsia käytetään sekä kylmiin että lämpimiin tiloihin katoissa ja seinissä

 • Kylmän tilan katossa ja seinässä ei ole lämmöneristettä. Rakenne on yleinen maatalouden konesuojissa yms. tiloissa, joissa ei tarvita ympärivuotista lämmitystä. Tällöin vesikatteen ja seinäprofiililevyn  alle tulee erillinen orsitus.
 • Lämpimän tilan katossa ja seinässä on lämmöneristys. Lämmin katto-ja seinärakenne voi koostua seuraavanlaisista materiaaleista sisäpuolelta lukien: profiililevy, höyrysulku, kevytorret, tuulensuojalevy, profiililevy. Kevytorret voivat olla seinässä uumarei'itettyjä jolloin kylmäsilta on katkaistu tehokkaasti.

Materiaali

Kevytorret valmistetaan rullamuovaamalla, keloissa toimitettavasta kuumasinkitystä teräslevystä. Valmistuksessa käytetty materiaali on normin EN 10147 mukainen teräslaatu S350GD+Z.

Materiaalitoleranssit ovat normin EN 10143 mukaiset. Teräsmateriaalin myötölujuus ReH on 350 N/mm2 ja murtovenymä A80 on 16%. Kevytorsien korroosionsuojauksena toimii kuumasinkitys 275-N SFS670, jossa on 275 g/m2 sinkkiä.

Valmistus

Kevytorret valmistetaan pääsääntöisesti kahdella valmistusmenetelmällä: rullamuovaamalla kevytorsilinjalla tai manuaalisesti särmäämällä. Valmistustavan valinta riippuu valmistettavasta orsimäärästä, koska orsikoneelle tehtävä asetus on aikaa vievää mutta tällöin rullamuovauksessa pituudet voi valita vapaasti 17 m asti.

Kevytorsien keveyden ja hyvän pakkattavuuden ansiosta rahtikustannukset ovat pienet.

Laadunvalvonta

Orsituotteiden laadun takaamiseksi on Aulis Lundell Oy:llä sertifioitu  laadunvalvontajärjestelmä ISO 9001:2008. Laadunvalvonta kattaa niin raaka-aineen kuin valmiit tuotteetkin.

Kaikista Aulis Lundell Oy:n kevytorsituotteisiin käyttämistä raaka-aineista on mahdollista erillistä korvausta vastaan saada ainestodistus, josta ilmenevät raaka-aineen ja pinnoitteen testatut ominaisuudet. Toiminnanohjausjärjestelmän perusteella pystytään jäljittämään käytetyt raaka-aine kelat monien vuosienkin jälkeen.

Suunnittelu

Kevytorret ovat avonaisina profiileina vääntö- ja kiepahduskestävyydeltään vaatimattomia. Paikallisen lommahduksen estäminen on ollut tärkeä tavoite profiilimuotoja kehitettäessä.

C-profiili soveltuu lähinnä rakenteisiin, joissa orsi on tuettu molemmista laipoista, kuten seinä- ja välipohjarakenteissa.

Hattuprofiileja käytetään sekundäärikannattajina mitä moninaisimmissa rakenteissa, mutta lähinnä seinärakenteissa helpon asennettavuutensa takia. Hattuorsia Aulis Lundell Oy valmistaa umpinaisina tai tuulettuvina orsina.

Yksiaukkoinen järjestelmä

Järjestelmän käyttökohteet, seinärakenteet lyhyillä jänneväleillä, välipohjarakenteet, ikkuna- ja ovipielet, väliseinärakenteet

Järjestelmän etuja:  asennusosat lyhyempiä, selkeä statiikka

Järjestelmän haittoja: suuret taipumat pitkillä jänneväleillä, useampiaukkoista suurempi teräsmenekki

Kaksiaukkoinen järjestelmä

Järjestelmän käyttökohteet; seinärakenteet 4 - 6 m jänneväleillä, kattorakenteet lyhyillä jänneväleillä

Järjestelmän etuja:  vähän asennusosia, rakenteen statiikka selkeä, pienet taipumat

Järjestelmän haittoja: epätasaiset tukireaktiot, pidempi asennusaika

Jatkettu kevytorsijärjestelmä

Järjestelmän käyttökohteet on katto- ja seinärakenteet 4 – 8 m:n jänneväleillä

Järjestelmän etuja: lyhyet asennusosat, rakenteen taipumat pieniä, optimaalinen teräskulutus

Järjestelmän haittoja: asennusosien suuri määrä, pidempi asennusaika

Mitoitukseen

Kevytrakenteiden suunnittelu vaatii enemmän lujuustarkasteluja kuin ns. perinteiset menetelmät. Näitä vaadittavia lujuustarkasteluja ovat lähinnä stabiliteettitarkastelut kuten kiepahdus, nurjahdus ja lommahdus sekä näiden yhteisvaikutukset. Alustavaan mitoitukseen soveltuvat pikavalintataulukot, joissa vallitsevan kuormituksen, käytettävän jännevälin ja valitun rakennejärjestelmän yhdistelmälle valitaan kantavuusehdot täyttävä poikkileikkaus. Suunnittelun helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on olemassa suunnittelu- ja mitoitusohjelmia.

Tarkista lumikuormat täältä

Asennus

Asennustyössä olisi hyvä huomioida:

 • rakenteiden sijainti
 • rakenteiden suoruudet
 • kulmat
 • osien liittyminen toisiinsa
 • päämitat
 • muut mitat
 • aineiden, tarvikkeiden ja osien käsittely, nostot ja varastointi
 • telineet
 • ruuvien ja muttereiden kiristys ja lukitus

Ennen asennustöiden aloittamista on tutustuttava työselitykseen, piirustuksiin, asennussuunnitelmaan ja laadunvalvontasuunnitelmaan. Aineiden, tarvikkeiden, asennusosien ja kevytorsien vastaanottotarkastuksessa on tarkastettava rahtikirjat, lähetyslistat, kuljetusvauriot ja käsittelyvauriot.

Kevytorsien asennustyössä on hyvä huomioida asennusjärjestys ja suunnittelijan laatima asennuskaavio, jonka mukaisesti orsiniput nostetaan oikeille paikoilleen.

Katto-orret eivät yleensä tarvitse asennusaikaista tukea, mutta pidemmillä jänneväleillä ja suuremmilla kattokaltevuuksilla tarve tulee tarkastaa.

Kevytorsien asennus on helppoa ja nopeaa. Orret kiinnitetään pulttiliitoksilla esiporattuihin reikiin tai itseporautuvilla ruuveilla. Yli 1,5 mm paksuisia orsia ei saa kiinnittää orsitukeen tai toisiinsa poraruuveilla, vaan on käytettävä pulttikiinnitystä. Asennuksen edullisuus perustuu työn nopeuteen ja esivalmistettuihin rakenneosiin.

Z200mm

Valitse korkeus, runko ja vapaa-aukko.

Z200mm

TUOTE-ESITE

Profile-esite PDF


Kaikki esitteet löydät täältä.