Nordisk produktion & design

Alltid snabba och tillförlitliga leveranser

REKLAMATIONSBLANKETT

Alla leveranser går inte alltid som vi vill, utan ibland sker också misstag. Vi ber om ursäkt för detta!

Innan du gör en reklamation, var vänlig och kontrollera att skadan eller felet inte har uppkommit under frakten, under avlossningen av frakten, under förvaring eller p.g.a. förvaringsförhållanden efter frakten, under installation, användning eller rengöring av produkten. Grundlösa reklamationer debiteras med en timersättning (60€/h) och med en eventuell milersättning.

Fyll i minst de stjärnmärkta fälten; ifyllnad av alla fält påskyndar behandlingen av responsen. Vi tar kontakt gällande reklamationen inom 1-3 vardagar.

Konsumenters reklamationer behandlas via återförsäljare, men om produkten har införskaffats direkt av oss, kan du fylla i formuläret noggrant för behandling av ärendet.

Återförsäljare och företag fyller i formuläret med de nödvändiga uppgifterna noggrant för behandling av ärendet.

SKADA UNDER FRAKT

Kontrollera förpackningen och produkten direkt i samband med mottagning av frakten.

Synliga skador märks i fraktsedeln innan mottagning och signering av leveransen. Även fraktföraren signerar fraktsedeln för att verifiera skadan.

Om skadan inte är synlig, är reklamationstiden ett (1) dygn från mottaganded av leveransen.

Förutom ifyllning av reklamationsblanketten ska fraktsedelns och beställningsbekräftelsens nummer fyllas i. Den defekta eller skadade produkten får inte bortskaffas eller installeras.

Om reklamation inte har gjorts inom ett (1) dygn fr.o.m. mottagandet av produkten, har produkten godtagits och ersättning kan ej sökas.

DEFEKT PRODUKT

Om produkten misstänks vara defekt, ska defekten dokumenteras t.ex. genom att fotografera eller noggrant beskriva det upptäckta felet. Produktens defekt verifieras av vår representant, varefter vi levererar en ny produkt eller betalar ut en ersättning för den defekta produkten.

Skador som har uppkommit p.g.a. felaktig förvaring, hantering, rengöring eller normal slitage och urblekning ersätts ej.

RETUR AV PRODUKTER

Vid retur av produkter ska de ursprungliga transportpallarna och förpackningsmaterialen användas. Transportföretaget leverar inte produkter som inte har packats tillbörligt. Vi är tvungna att debitera för onödiga hämtningar.Beställ vårt nyhetsbrev, då är du bland de första som får information om Aulis Lundells produktnyheter, erbjudanden och händelser.